top of page
programa VCI logo sol.png

Vespa.cat és una iniciativa per fer un control integrat de Vespa Asiàtica

El darrers anys la vespa asiàtica ha colonitzat el nostre territori. Cada any la plaga s'estén més i augmenta el número de colònies en aquelles zones establertes.

 

Mica en mica s'ha vist que té preferència tant per les zones urbanes, peri-urbanes com rurals, amb el conseqüent risc per les persones que suposa tenir una colònia de vespa asiàtica a prop.

La problemàtica creixent (i el risc per les persones) i la consecució de 4 anys d'assaigs científics de diferents tècniques de control,  ens han portat a dissenyar un seguit d'estratègies per mirar de controlar aquesta plaga.

Vespa.cat creat un seguit d'una estrategia de control integrat per reduir l'afectació de vespa asiatica, que varis metodologies que actuen de forma sinèrgica.

Vespa .cat ha creat dues metodologies  per reduir l'afectació de vespa asiatica

       En entorns urbans i peri-urbans: Programa VCI

       En Apiaris / Abellars: Programa VVControl

 

Serveis

En entorns urbans

 • Control Integrat de Vespa Asiàtica. Programa VCI. Velutina Control Integrat. 

 • Avaluació del risc.

 • Inactivació de nius.

 • Retirada de nius.

Per Ajuntaments i grans finques

 • Trampes i productes especialitzats

 • Avaluació del risc.

 • Inactivació de nius.

 • Retirada de nius.

Per particulars

Per Apicultors / Apiaris

 • Programa VVControlMetodologia innovadoras amb trampes i productes especialitzats.

Vespa.cat és una col·laboració entre:

 • L'expertesa d'una empresa de control de plagues: Salut Ambiental

 • l'experiència amb Vespa velutina d'uns apicultors: La Granja d'Abelles

 • I la sensibilitat ambiental d'una entitat de conservació de la natura: Bufalvent. Estudi de la Mediterrània

Gràcies l'expertesa d'una empresa de control de plagues, l'experiència del món de l'apicultura i la mirada atenta d'una entitat d'estudi i conservació ambiental s'han pogut realitzar un conjunt d'assaigs cinetífics per poder per poder dissenyar i millor un seguit de estratègies per poder controlar aquesta plaga. Salut Ambiental es l'encarregada d'efectuar el control de la plaga en si, La Granja d'Abelles aporta l'experiència amb el maneig d'eixams i vespes i Bufalvent estudi de la Mediterrània analitza els resultats i supervisa que no hi hagi una afectació a la fauna autòctona.

bottom of page